2016 Kara Harp Okulu Başvuru Tarih ve Şartları

Haberler5 Şubat 2016
Orhan Yayla

Üniversitelio Editörü

2016 Kara Harp Okulu Başvuru Tarih ve Şartları

Kara Harp Okuluna(KHO) başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını ne zaman yapacaklar? Kara harp okulu başvuru şartları neler? Kimler Kara Harp Okuluna başvurabilir?

kara-harp-okulu

Kara Harp Okulu’nda eğitim görmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyor. Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirebilirlerse başvuru yapabilirler.

Adaylar önce YGS Başvurusunda bulunacak sonrasında  23 Mart – 13 Mayıs 2016 arihleri arasında www.kkk.tsk.tr veyawww.kho.edu.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını bildirecekler. Adaylar internet üzerinden ön kayıt başvurusu yapmadılarsa ikinci aşama sınavlarına çağırılmayacaklardır.

Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” veya “Baraj Puan” belirlenecektir.

Belirlenen puanı aşan adaylar ikinci aşama sınavlar için çağırılacaklardır.

KARA HARP OKULU BAŞVURU ŞARTLARI

 • Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
 • Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
 • Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
 • Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
 • Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,
 • Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,
 • Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,
  • 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),
  • 11058 Fen Lisesi,
  • 11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),
  • 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),
  • 11066 Özel Fen Lisesi,
  • 11025 Özel Lise,
  • 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
  • 30028 Lise Programı,
  • 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  • 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  • 50019 Öğretmen Lisesi,
  • 11122 Sosyal Bilimler Lisesi,
  • Ara sınıflarda yukarıda belirtilen okul türleri dışında bir okulda okumamış olmak şartıyla, yukarıdaki okul türlerinden 11147 Özel Temel Lise’ye geçmiş olan adaylar,
 • Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,
 • Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2016 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2015 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
 • 2016 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) almış olmak,
 • Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),
 • Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.
 • En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2016 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1996 yılında doğanlar için 2016-1996 = 20 yaş),
 • Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
 • Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan boy ve ağırlık standartları aranır.

2 Yorum - "2016 Kara Harp Okulu Başvuru Tarih ve Şartları"

avatar
umut
Ziyaretçi
umut

13 yaş olurmu

wpDiscuz