Ana sayfa Haberler ÖSYM’nin Soruları Yayınlamama Kararı İptal

ÖSYM’nin Soruları Yayınlamama Kararı İptal

25
0

ÖSYM yaptığı sınavlarda sorularının tamamının yerine sadece %10’unu yayınlıyordu. Türk Eğitim Sen bu kararın yanlış olduğunu iddaa ederek kararı yerel mahkemeye taşımıştı. Şimdi ÖSYM’nin bu kararı iptal edildi.

Eğitim Bir Sen ÖSYM’nn soru yayınlama kararını yerel mahkemeye taşımıştı. Yerel mahkeme ÖSYM’nin kararına yapılan itirazı reddetmişti. Bunun üzerine dava Bölge İdare Mahkemesine taşındı. Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin aldığı kararı iptal ederek Eğitim Bir Sen ‘i haklı buldu. Mahkemenin kararına göre ÖSYM’nin sınav sorularını yayınlamaması yasadışı.

ÖSYM 'ye ait logo
ÖSYM ‘ye ait logo

Mahkeme kararı şu şekilde:

“Bunun üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulun 2015/5445 E., 2015/8262 K. sayılı ve 16.12.2015 tarihli kararı ile “..Davalı idare tarafından yapılan tüm sınavlara ait soru ve cevaplar, 4982 sayılı Yasa kapsamında açıklanmakta iken 4982 sayılı Kanunun 2. maddesine 6495 sayılı Yasa’nın 33. maddesi ile eklenen fıkra ile, soru ve cevapların açıklanması, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamından çıkarılmış ise de, belirtilen Yasa hükmünün 16.07.2015 gün ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 04.12.2014 tarih ve E:2013/114, K:2014/184 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilen söz konusu Yasa hükmüne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde de hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek, Türk-Eğitim-Sen tarafından açılan davanın reddine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasına ve işlemin iptaline karar verilmiştir.
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here